traffic_solutions_logo.png

     

Vi tar deg gjennom hele prosessen

 

SLIDER

Kompetanse og erfaring

 

 

Engasjerte og entusiastiske

 

 

traffic_solutions_02_45.jpg

TEKNISKE LØSNINGER FOR INFRASTRUKTUR

Vi leverer og installerer elektrotekniske anlegg og automasjon for tunnel, vei, kai, samt bygging og drift av infrastruktur for elkraft og telecom.

traffic_solutions_02_48.jpg

Produkt og service

Kontakt oss for å få vite mer om hvilke produkter og tjenester vi  kan levere.

KONTAKT OSS

Sentralbord: +47 95 46 95 95
e-post: post@traffic-solutions.no
Adresse: Myravegen 11
N-6060 Hareid

 


 

FV 15 Liantunnelen Grytøya, Harstad

Prosjektets art og omfang

Prosjektet omfatter rassikring av fv. 15 Dale-Alvestad på Grytøya i Harstad kommune. Parsellen er ca. 2,3 km lang hvorav Liantunnelen utgjør omlag 1800 m. Veg bygd etter standardklasse H1, med vegbredde 6,5 m. Tunnel bygges etter tunnelprofiler hhv T8,5 i kurver og T5,5 på rett strekning. Dimensjonerende fart er 60 km/t.

Denne kontrakten omfattet levering og montering av elektrotekniske installasjoner i prosjektet.

I kontrakten inngår bl.a.:

 • Prosjektering og dokumentasjon av elektriske installasjoner
 • Levering og montering av fordelere
 • Levering og montering av belysning i tunnelen
 • Levering og montering av sikkerhetsutrustning i tunnelen
 • Levering, trekkeing og tilkobling av kabler til strømforsyning og kommunikasjon

Kontraktens anslåtte hovedmengder:

 • container for teknisk bygg i tunnelen
 • fire kiosker og 11 skap for nødstasjoner i tunnelen
 • innredning og installasjon i tekniske bygg, - datagulv, utstyr og kabling for lys, varme, kjøling,
 • brannvern, alarmer, telefoner m.m.
 • komplette tavlesystemer for tre fordelingssentraler
 • komplette nødstrømssentraler i tre fordelingssentraler
 • innredning, el.fordeling, brannslukkere og nødtelefoner i 17 nødstasjoner
 • forlegningssystem med ca. 450 m kabelbru og wire gjennom det resterende av tunnelen
 • jordingssystem gjennom tunnelen
 • forsyningsnett mellom fordelinger og utstyr
 • lysarmaturer med kursopplegg for tilsammen ca 185 lyspunkt
 • rømningslys med kursopplegg, tilsammen ca. 28 lyspunkt
 • radioanlegg for redningskanal og kringkasting
 • stopplys, elektriske skilt m.m., inkl. kabling
 • instrumentering og kabling for måling av utelys, luftkvalitet, deteksjon av bevegelse for behovsstyrt belysning sentralutstyr for telefoni, styresentral og radioanlegg
 • fibernett og nettverkskomponenter
 • prosjektering, arbeidstegninger og komplett FDV-dokumentasjon
 • programmering og konfigurering til ferdig anlegg
 • idriftsettelse, FAT og SAT, dokumentasjon for sikkerhetsgodkjenning

 

OM OSS        TJENESTER        PROSJEKTER        KARRIERE        KONTAKT OSS        FOLLOW US ON                 
 © All rights reserved. Design www.osberget.no